Korzystanie z oferowanych przez wyszukiwarki narzędzi SEO

Google i Bing starają się utrzymać stały kontakt z webmasterami i wydawcami, o czym świadczy udostępnienie specjalistom SEO użytecznych narzędzi.

Narzędzia dla webmasterów oferowane przez wyszukiwarki

Choć wielokrotnie już wspominaliśmy o Narzędziach dla webmasterów Google i Narzędziach Bing dla webmasterów, warto poznać je jeszcze bliżej. Wykorzystując te narzędzia w łatwy sposób, określisz, jak wyszukiwarki postrzegają Twoją witrynę.

Na początek wyjaśnijmy pewne nieporozumienia. To, że dołączysz do usług Narzędzia dla webmasterów Google i Narzędzia Bing dla webmasterów, nie dostarcza wyszukiwarkom żadnych dodatkowych informacji o Twojej witrynie. Narzędzi tych używa się w innym celu.

Staje ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.