Korzystanie z oferowanych przez wyszukiwarki narzędzi SEO

Google i Bing starają się utrzymać stały kontakt z webmasterami i wydawcami, o czym świadczy udostępnienie specjalistom SEO użytecznych narzędzi.

Narzędzia dla webmasterów oferowane przez wyszukiwarki

Choć wielokrotnie już wspominaliśmy o Narzędziach dla webmasterów Google i Narzędziach Bing dla webmasterów, warto poznać je jeszcze bliżej. Wykorzystując te narzędzia w łatwy sposób, określisz, jak wyszukiwarki postrzegają Twoją witrynę.

Na początek wyjaśnijmy pewne nieporozumienia. To, że dołączysz do usług Narzędzia dla webmasterów Google i Narzędzia Bing dla webmasterów, nie dostarcza wyszukiwarkom żadnych dodatkowych informacji o Twojej witrynie. Narzędzi tych używa się w innym celu.

Staje ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.