O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Łączenie niezależnych zespołów SEO z zespołem wewnętrznym

Gdy przyjdzie Ci połączyć siły zewnętrznej firmy SEO i personelu Twojej własnej organizacji, musisz określić, kto jest odpowiedzialny za jaką pracę, kto decyduje o jej przydziale, i zdecydować o podobnego typu sprawach. Warto zdefiniować to już na samym początku, gdyż w innym razie może dojść do spięć i nieporozumień, które spowolnią proces zdobywania ruchu sieciowego. Rozmawiaj z kierownikiem projektu lub kierownikiem witryny, a nie tylko ze swoimi zwierzchnikami. Ostatecznie to właśnie ci kierownicy są odpowiedzialni za wprowadzanie zmian w harmonogramie przedsięwzięcia. Zdobądź ich poparcie już na samym początku. W sprawie ich wyboru możesz skonsultować się z kontrahentem, ponieważ będą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required