O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wzrastająca rola wyszukiwania lokalnego, wyszukiwania za pośrednictwem urządzeń mobilnych i rozpoznawania głosu

Nowe formy wyszukiwania specjalistycznego zyskują na znaczeniu. Obszary, które zyskały szczególną uwagę wyszukiwarek, to wyszukiwanie lokalne i wyszukiwanie za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dodatkowo wszystkie wyszukiwarki aktywnie inwestują w rozpoznawanie głosu.

Wyszukiwanie lokalne

Wyszukiwanie lokalne było ważną częścią działalności biznesowej jeszcze przed nadejściem ery Internetu, kiedy to głównym medium wyszukiwania były żółte strony książek telefonicznych. Gdy tylko sieć zyskała wpływ na nasze życie, żółte strony zaczęły przenosić się do sieci. Te rodzaje lokalnych witryn i wyszukiwarek wyewoluowały w sposób, który pozwolił ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required