O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wnioski

SEO jest zarówno sztuką, jak i nauką. Jej artystyczny aspekt wymaga dynamicznej kreatywności i intuicji. Algorytmy wyszukiwania są zbyt złożone, by można było odtworzyć wszystkie ich fragmenty. Aspekt naukowy polega na kwestionowaniu założeń, testowaniu hipotez, obserwowaniu, wyciąganiu wniosków i osiąganiu rezultatów możliwych do odtworzenia. Połączenie ze sobą tych dwóch sposobów pojmowania SEO jest wręcz wymogiem, aby śledzić jej ewolucję w przyszłości.

W tym rozdziale nakreśliliśmy, co przyszłość może ze sobą przynieść dla świata technologii, a w szczególności dla obszaru wyszukiwania. Mimo że w poprzedniej dekadzie byliśmy świadkami olbrzymiej liczby zmian, prawda jest taka, że był to zaledwie czubek góry lodowej. Nadchodzą większe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required