O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Konwencje użyte w tej książce

W książce tej użyliśmy następujących konwencji typograficznych:

Czcionka pogrubiona

Wskazuje na nowe, ważne terminy.

Czcionka pochylona

Stosowana dla adresów e-mail i internetowych, opcji i poleceń przeglądarek, wyszukiwanych haseł oraz nazw plików i ich rozszerzeń.

Czcionka o stałej szerokości znaków

Używana jest w listingach oraz wewnątrz akapitów do oznaczenia elementów programu takich jak zmienne, nazwy funkcji, znaczniki, atrybuty i operatory.

Pochylona czcionka o stałej szerokości znaków

Wskazuje, że tekst powinien zostać zastąpiony przez wartości wprowadzone przez użytkownika lub wartości wynikające z kontekstu.

Uwaga!

Ten tekst wskazuje na pomocną wskazówkę, podpowiedź lub uwagę ogólną.

Ostrzeżenie

Ten tekst wskazuje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required