Rozdział 3.

Obietnice

W rozdziale 2. przedstawiłem dwie główne kategorie wad użycia wywołań zwrotnych w celu wyrażenia asynchroniczności w programie oraz zarządzania współbieżnością: brak sekwencyjności i brak zaufania. Skoro dokładnie poznałeś problemy, to możemy przejść do wzorców pozwalających na ich rozwiązanie.

Problemem, którym chcę się zająć na początku, jest odwrócenie kontroli. Zaufanie to dość delikatna materia i bardzo łatwo można je stracić.

Przypomnij sobie, jak kod zapewniający kontynuację działania programu umieściliśmy w funkcji wywołania zwrotnego przekazywanego później do innej części kodu (potencjalnie nawet do zewnętrznego) i trzymaliśmy kciuki, aby ten kod działał prawidłowo po uruchomieniu wywołania zwrotnego.

Zdecydowaliśmy ...

Get Tajniki języka JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.