O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

DODATEK B

Widoki oparte na klasach Django

Ten dodatek stanowi uzupełnienie dla rozdziału 12., w którym zaimplementowaliśmy formularze Django przeznaczone do weryfikacji oraz przeprowadziliśmy refaktoryzację widoków. Na końcu wspomnianego rozdziału nasze widoki nadal używały funkcji.

Nowością w świecie Django są jednak widoki oparte na klasach. W tym dodatku przeprowadzimy refaktoryzację aplikacji, aby móc użyć widoków opartych na klasach zamiast funkcji widoków. Precyzując: użyjemy ogólnych widoków opartych na klasach.

Ogólne widoki oparte na klasach

Istnieje pewna różnica między widokami opartymi na klasach i ogólnymi widokami opartymi na klasach. Te pierwsze to po prostu jeszcze inny sposób zdefiniowania funkcji widoku. W tego rodzaju definiowaniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required