DODATEK E

Co dalej?

W tym dodatku znajdziesz kilka podpowiedzi, czym zająć się w dalszej kolejności, aby zdobyć jeszcze większe umiejętności w zakresie testów, a także wykorzystać posiadane umiejętności podczas pracy ze świetnymi (w chwili pisania książki) technologiami programowania sieciowego.

Mam nadzieję, że wymienione tutaj podpowiedzi zamienię któregoś dnia na pewnego rodzaju post bloga lub też kolejny dodatek w książce. Planuję także przygotować przykładowe fragmenty kodu dla przedstawionych tutaj informacji. Zaglądaj więc do witryny http://www.obeythetestinggoat.com/ i sprawdzaj, czy pojawiły się zapowiedziane uaktualnienia.

Możesz też spróbować mnie uprzedzić i opublikować post bloga przedstawiający podejmowane przez Ciebie próby w dowolnym ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.