O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

DODATEK E

Co dalej?

W tym dodatku znajdziesz kilka podpowiedzi, czym zająć się w dalszej kolejności, aby zdobyć jeszcze większe umiejętności w zakresie testów, a także wykorzystać posiadane umiejętności podczas pracy ze świetnymi (w chwili pisania książki) technologiami programowania sieciowego.

Mam nadzieję, że wymienione tutaj podpowiedzi zamienię któregoś dnia na pewnego rodzaju post bloga lub też kolejny dodatek w książce. Planuję także przygotować przykładowe fragmenty kodu dla przedstawionych tutaj informacji. Zaglądaj więc do witryny http://www.obeythetestinggoat.com/ i sprawdzaj, czy pojawiły się zapowiedziane uaktualnienia.

Możesz też spróbować mnie uprzedzić i opublikować post bloga przedstawiający podejmowane przez Ciebie próby w dowolnym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required