O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 1.

Konfiguracja Django za pomocą testu funkcjonalnego

Programowanie sterowane testami nie jest czymś, co przychodzi naturalnie. To rodzaj dyscypliny, jak sztuki walki. Podobnie jak w filmie kung-fu będziesz potrzebował wymagającego mistrza, który zmusi Cię do zachowania dyscypliny. W naszym przypadku to będzie Testing Goat.

Słuchaj Testing Goat! Nie rób nic, dopóki nie przygotujesz testu

Wspomniany Testing Goat1 to nieoficjalna maskotka technik TDD w społeczności Pythona i prawdopodobnie ma różne znaczenie dla poszczególnych osób. Dla mnie Testing Goat to głos wewnątrz, który trzyma mnie w pionie i nakazuje pozostać na „właściwej ścieżce testowania”. Przypomina małe aniołki lub demony, które w kreskówkach pojawiają się na barkach bohaterów, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required