O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 2.

Rozszerzenie testu funkcjonalnego za pomocą modułu unittest

Przystąpimy teraz do modyfikacji naszego testu, który na obecnym etapie po prostu sprawdza istnienie domyślnej strony Django. Zamiast tego chcemy wyszukać tekst, który będzie znajdował się na stronie głównej naszej witryny.

Najwyższy czas na ujawnienie rodzaju budowanej tutaj aplikacji sieciowej — to lista rzeczy do zrobienia. W ten sposób wpisujemy się w obecną modę. Kilka lat temu ogromna część samouczków z zakresu programowania sieciowego była poświęcona budowie bloga. Następnie mieliśmy fora i ankiety. Teraz nadeszła pora na listy rzeczy do zrobienia.

Warto w tym miejscu dodać, że lista rzeczy do zrobienia to naprawdę użyteczny przykład. W zasadzie to bardzo prosta konstrukcja ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required