O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 3.

Testowanie prostej strony głównej za pomocą testów jednostkowych

Na końcu poprzedniego rozdziału przygotowaliśmy test funkcjonalny, którego wykonanie kończy się niepowodzeniem. Celem testu jest sprawdzenie, czy strona główna zawiera w tytule słowo Listy. Najwyższy czas rozpocząć prace nad właściwą aplikacją.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required