O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 4.

Do czego służą te wszystkie testy?

Zobaczyłeś już w działaniu podstawowe techniki TDD, więc warto zrobić przerwę i dowiedzieć się, dlaczego to wszystko robimy.

Wyobrażam sobie wielu czytelników bliskich frustracji, część z Was miała już wcześniej styczność z testami jednostkowymi, z kolei inni twierdzą, że nie mają czasu na ich stosowanie. Być może chciałbyś zadać mi następujące pytania:

• Czy te wszystkie testy to jednak nie przesada?

• Dlaczego część z nich się zazębia? Zauważyłem powielanie kodu między testami funkcjonalnymi i jednostkowymi.

• Jaki jest cel importu django.core.urlresolvers w testach jednostkowych? Zajmujemy się testowaniem kodu Django, czy opracowanego przez firmy trzecie?

• Przedstawione testy jednostkowe wydają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required