ROZDZIAŁ 4.

Do czego służą te wszystkie testy?

Zobaczyłeś już w działaniu podstawowe techniki TDD, więc warto zrobić przerwę i dowiedzieć się, dlaczego to wszystko robimy.

Wyobrażam sobie wielu czytelników bliskich frustracji, część z Was miała już wcześniej styczność z testami jednostkowymi, z kolei inni twierdzą, że nie mają czasu na ich stosowanie. Być może chciałbyś zadać mi następujące pytania:

• Czy te wszystkie testy to jednak nie przesada?

• Dlaczego część z nich się zazębia? Zauważyłem powielanie kodu między testami funkcjonalnymi i jednostkowymi.

• Jaki jest cel importu django.core.urlresolvers w testach jednostkowych? Zajmujemy się testowaniem kodu Django, czy opracowanego przez firmy trzecie?

• Przedstawione testy jednostkowe wydają ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.