ROZDZIAŁ 5.

Zapis danych wejściowych użytkownika

Nasza aplikacja pobiera wpisany przez użytkownika element listy rzeczy do zrobienia i przekazuje go do serwera. Dlatego też możemy gdzieś zapisać wspomniany element i wczytać go później, gdy zajdzie potrzeba.

Kiedy zaczynałem pisać ten rozdział, od początku zastanawiałem się nad odpowiednim rozwiązaniem dla naszej aplikacji: wiele modeli dla list i elementów listy, wiele różnych adresów URL przeznaczonych do dodawania nowych list i elementów, trzy nowe funkcje widoku i kilka nowych testów jednostkowych dla wymienionych wcześniej komponentów. W pewnym momencie zatrzymałem się. Wprawdzie uznałem się za wystarczająco sprytnego, aby jednocześnie ogarnąć wszystkie wymienione problemy, ale istota technik ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.