O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 9.

Zautomatyzowane wdrożenie za pomocą Fabric

Automatyzacja, automatyzacja, automatyzacja.

— Cay Horstman

Automatyzacja wdrożenia ma znaczenie krytyczne, aby testy witryny prowizorycznej miały jakiekolwiek znaczenie. Zapewniając powtarzalność procedury wdrożenia, zyskujemy gwarancję, że wszystko przebiegnie dobrze, gdy aplikacja będzie wdrażana w środowisku produkcyjnym.

Fabric to narzędzie pozwalające na automatyzację poleceń, które mają być wykonywane w serwerach. Wymienione narzędzie możesz zainstalować jako dostępne w całym systemie, nie stanowi fragmentu budowanej przez nas witryny. Nie trzeba więc go umieszczać w środowisku wirtualnym i wymieniać w pliku requirements.txt. Dlatego też w komputerze lokalnym wydaj poniższe polecenie: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required