O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 11.

Prosty formularz

Na końcu poprzedniego rozdziału dowiedziałeś się o istnieniu zbyt dużej ilości powielonego kodu w logice odpowiedzialnej za sprawdzanie poprawności widoków. Framework Django zachęca do użycia klas formularza podczas weryfikacji danych wejściowych użytkownika oraz do dokonania wyboru wyświetlanych komunikatów błędów. Zobaczymy, jak takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce.

W tym rozdziale poświęcimy także nieco czasu na uporządkowanie testów jednostkowych i upewnienie się, że każdy z nich w danej chwili sprawdza tylko jedną rzecz.

Przeniesienie do formularza logiki odpowiedzialnej za sprawdzanie poprawności danych

W Django skomplikowane formularze mają zapach kodu. Powstaje więc pytanie o możliwość przeniesienia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required