Słowo wstępne

Aplikacje internetowe bardziej niż aplikacje innego typu są narażone na ataki. Dlaczego tak się dzieje? Witryny internetowe i aplikacje, które w nich występują, są w pewnym sensie wirtualnymi drzwiami frontowymi do wszystkich korporacji oraz instytucji. Rozwój, jaki nastąpił od 1993 roku, jest zdumiewający. Szybkość rozpowszechniania się internetu jest większa nawet od szybkości rozpowszechniania się telewizji i elektryczności.

Aplikacje internetowe odgrywają coraz większą rolę w produkcji oprogramowania. Obecnie wchodzimy już w erę aplikacji Web 3.0 (patrz: http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=1217101). Problem polega na tym, że zabezpieczenia nie wytrzymują tak wysokiego tempa. Obecnie mamy tak wiele problemów z zabezpieczaniem ...

Get Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.