Wstęp

Dla kogo jest ta książka

Ta książka jest przeznaczona dla programistów, którzy chcą tworzyć aplikacje internetowe (tradycyjne witryny, aplikacje jednostronicowe z wykorzystaniem platform React, Angular lub Vue, API typu REST albo ich kombinacji) za pomocą takich narzędzi jak JavaScript, Node i Express. Jednym z ekscytujących aspektów tworzenia aplikacji w Node jest atrakcyjność tej platformy dla całkowicie nowej grupy programistów. Dostępność i elastyczność języka JavaScript przyciągnęła programistów samouków z całego świata. Nigdy wcześniej w historii informatyki programowanie nie było równie dostępne jak obecnie. Liczba i jakość zasobów online poświęconych nauce programowania (i uzyskiwaniu pomocy w przypadku problemów) jest prawdziwie ...

Get Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem Node i Express now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.