Rozdział 21. Publikacja

Nadszedł wielki dzień. Spędziliśmy tygodnie lub miesiące, szlifując swoje dzieło, i wreszcie nasza witryna lub usługa są gotowe do publikacji. Do publikacji witryny nie wystarczy „przełączenie guzika”. A może jednak wystarczy?

W tym rozdziale (który należałoby przeczytać kilka tygodni przed opublikowaniem aplikacji, a nie w dniu jej premiery!) poznasz usługi w zakresie rejestracji domeny i hostingu, a także techniki przenoszenia aplikacji do środowiska produkcyjnego i techniki wdrażania oraz aspekty, które należy rozważyć, wybierając usługi produkcyjne.

Rejestracja domeny i hosting

Ludzie zwykle mylą rejestrację domeny z hostingiem. Czytelnicy tej książki bez wątpienia nie mają tego problemu, lecz na pewno znają innych, ...

Get Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem Node i Express now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.