Rozdział 1. Podstawy grafiki: płótno i duszki

Gry wymagające złożonej grafiki tworzy się w języku HTML5 znacznie łatwiej dzięki elementowi canvas (płótno). W porównaniu ze starszymi rozwiązaniami, polegającymi przeważnie na przemieszaniu elementów graficznych z wykorzystaniem struktury DOM (ang. Document Object Model — obiektowy model dokumentu), uzyskuje się znacznie większą elastyczność i szybkość działania. Płótno pozwala rysować bezpośrednio na powierzchni ekranu za pomocą języka JavaScript, dzięki czemu podczas tworzenia gier internetowych można zastosować tradycyjne podejście do programowania grafiki. Mimo że element ten został wprowadzony do języka HTML stosunkowo niedawno, jest już obsługiwany przez nowsze desktopowe, a także mobilne przeglądarki. ...

Get Tworzenie izometrycznych gier społecznościowych w HTML5, CSS3 i JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.