Rozdział 2. Zmiana perspektywy

W naszej grze, podobnie jak w innych izometrycznych grach, takich jak Civilization, Diablo, FarmVille, CityVille czy Café World, jest stosowany specjalny typ rzutu izometrycznego (nazywany rzutem dimetrycznym), w którym kafelki (zwykle romby lub sześciokąty) są wyświetlane w proporcji 2:1 przy pełnej wysokości i połowie szerokości.

Większość twórców gier wybiera wyświetlanie kafelków w tej proporcji ze względu na pewien problem związany z grafiką rastrową. Aby go zrozumieć, trzeba poznać budowę i sposób działania monitorów komputerowych. Bez względu na to, czy mówimy o monitorach CRT, TFT, LCD, LED czy OLED, obraz jest zbudowany podobnie — piksele są wyświetlane w siatce podobnej do tej, którą zastosowaliśmy w grze. ...

Get Tworzenie izometrycznych gier społecznościowych w HTML5, CSS3 i JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.