Dodatek B. Przydatne witryny WWW

Wcałej tej książce podawałem wiele adresów doskonałych witryn WWW pozwalających pobrać przydatne oprogramowanie albo uzyskać cenne informacje. Jest bardzo prawdopodobne, że Czytelnik będzie chciał kiedyś wrócić na jedną z tych witryn, aby na przykład poprawić swoje umiejętności tworzenia stron WWW (albo po prostu pobrać darmowe programy). W związku z tym chciałbym oszczędzić Czytelnikowi przeglądania setek stron książki w poszukiwaniu właściwego adresu i w tym dodatku zgromadziłem wszystkie prezentowane w książce adresy.

Nie trzeba ręcznie wpisywać każdego podanego tutaj adresu. Można też pobrać elektroniczną wersję niniejszego dodatku, która dostępna jest na stronie Missing CD pod adresem www.missingmanuals.com ...

Get Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.