Rozdział 8. Łączenie stron

Do tej pory koncentrowaliśmy się na pojedynczych stronach WWW. Przygotowywanie pojedynczych stron jest oczywiście nieodzownym elementem tworzenia całej witryny, ale prędzej lub później będziemy musieli połączyć ze sobą kilka z nich, żeby osoby odwiedzające witrynę mogły przechodzić między poszczególnymi stronami. W końcu w sieci WWW właśnie o to chodzi.

Tworzenie takich łączy — oficjalnie nazywanych hiperłączami — jest zadziwiająco proste. Jak się okazuje, do ich utworzenia potrzebny jest tylko jeden znacznik — tak zwany znacznik kotwicy (ang. anchor tag). Poznaliśmy już trochę język XHTML, możemy więc przystąpić do organizowania całej witryny, czyli podzielenia plików między katalogi. W efekcie takich operacji ...

Get Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.