Rozdział 17. Blogi

W całej tej książce dowiadywaliśmy się, jak można przygotować stronę WWW za pomocą podstawowych składników: języka XHTML, arkuszy stylów i języka JavaScript. Te narzędzia pozwalają zbudować naprawdę imponującą witrynę.

Trzeba jednak pamiętać, że zarządzanie stroną może zająć naprawdę wiele naszego prywatnego czasu. Konieczne jest regularne przeglądanie zawartości witryny, dodawanie nowych materiałów, aktualizowanie i kontrolowanie łączy nawigacyjnych na stronach oraz cykliczne poprawianie stron w celu dopasowania ich do najnowszych trendów w Sieci. Dla niektórych ta nieustająca praca będzie na pewno zabawą, ponieważ mogą w ten sposób dopracowywać najmniejsze szczegóły stron i uzyskać dokładnie taki efekt, jaki sobie wymarzyli. ...

Get Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.