18. Poszukiwanie rozwiązań

Dwa tygodnie później ponownie spotkałam się z zespołem, aby sprawdzić postępy prac.

„Odkryliśmy, że na drodze do osiągnięcia naszego celu istnieje znacznie większy problem — powiedziała Christa, uśmiechając się. — W ciągu dwóch miesięcy nasi nauczyciele poświęcają ponad 80 godzin na edycję filmów na potrzeby swoich zajęć. Niektórzy wielokrotnie nagrywają filmy, dzięki czemu montaż jest niepotrzebny”.

Byłam z nich bardzo dumna. „Widzisz, próbując rozwiązać jeden problem, odkryliście jeszcze większy. Co teraz zamierzacie zrobić?” — spytałam.

„Prowadzimy eksperyment, aby sprawdzić, czy edycja filmów wideo dla wybranej grupy nauczycieli spowoduje, że grupa ta będzie publikować więcej kursów” — odparła Christa. Zespół rozpoczął ...

Get Ucieczka z pułapki budowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.