O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. O autorach

Drew Conway obronił doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Nowojorskim. Studiował stosunki międzynarodowe, konflikty i terroryzm, przykładając do nich narzędzia matematyki, statystyki i informatyki, by zyskać głębsze zrozumienie analizowanych zjawisk. Współzałożyciel DataGotham i DataKind, pracował jako analityk wywiadu i obrony USA, a później jako konsultant i doradca analityczny. Obecnie pełni tę ostatnią funkcję w biurze analitycznym burmistrza Nowego Jorku.

John Myles White obronił doktorat z psychologii na Uniwersytecie Princeton, gdzie studiował mechanizmy podejmowania decyzji przez ludzi w ujęciu teoretycznym i eksperymentalnym. Jest bardzo aktywnym członkiem społeczności praktyków analizy danych z naciskiem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required