O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Analiza grafów społecznych

Analiza sieci społecznych

Sieci społeczne są wszechobecne. Według Wikipedii w internecie operuje ponad 200 aktywnych serwisów społecznościowych, nie licząc serwisów randkowych. Z Rysunek 11-1 wynika, że według usługi Google Trends od 2005 roku następuje stały i szybki wzrost globalnego zainteresowania sieciami społecznymi. Nie ma się czemu dziwić — potrzeba interakcji społecznych to nieodzowny element ludzkiej natury, nie może więc być zaskoczeniem, że natura ta manifestuje się też za pośrednictwem technologii. Także mapowanie i analiza sieci społecznych nie są zagadnieniami nowymi.

Wzrost udziału sieci społecznych w wyszukiwaniach przez serwis Google

Rysunek 11-1. Wzrost udziału ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required