O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kolofon

Zwierzę z okładki to sęp płowy (z rodziny jastrzębiowatych). Te stosunkowo duże ptaki pochodzą z cieplejszych obszarów Starego Świata, a mianowicie z basenu Morza Śródziemnego.

Ptaki te wykluwają się nagie; mają białą głowę, szerokie skrzydła i krótkie pióra ogona. Dorosłe sępy płowe — osiągając długość ciała od 95 do 105 centymetrów i rozpiętość skrzydeł od 260 do 280 centymetrów — są przeważnie szaro-rude, z czarnymi lotkami i sterówkami oraz białą kryzą wokół karku. Sęp płowy jest padlinożercą, żerującym wyłącznie na martwych średnich i dużych ssakach.

Najstarszy odnotowany sęp płowy żył 41,4 roku w niewoli. Ptaki te lęgną się w górach południowej Europy, północnej Afryki i południowo-zachodniej Azji, znosząc jedno jajo w lęgu.

Rysunek ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required