Modele MDA

Modele w MDA odgrywają bardzo ważną rolę. MDA może stanowić szkielet systemu, którego strukturę przedstawia na różnych warstwach abstrakcji. Tradycyjnie na OOAD składała się analiza, szczegółowy projekt i kod z grubsza reprezentujące perspektywę biznesową systemu, a także perspektywa architektoniczna (technologiczna) oraz perspektywa implementacji. MDA dodaje na wierzchu jeszcze jedną warstwę abstrakcji, reprezentującą kontekst biznesowy systemu. Rysunek A-1 przedstawia warstwy abstrakcji i związane z nimi modele MDA. Poziom abstrakcji rośnie w miarę przechodzenia w lewo, a konkretyzacji w miarę przechodzenia w prawo. Skonkretyzowanych modeli jest więcej niż abstrakcyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, abstrakcja jest matką konkretyzacji. ...

Get UML 2.0. Almanach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.