Rozdział 7. Modelowanie uporządkowanych interakcji: diagramy sekwencji

Przypadki użycia umożliwiają modelowi opisywanie zadań, które system musi być w stanie wykonać. Klasy pozwalają opisać w modelu różne rodzaje części składające się wspólnie na strukturę systemu. Jednak w całej tej układance brakuje jednego dużego elementu. Posługując się samymi przypadkami użycia oraz klasami, nie można zamodelować, w jaki sposób system w rzeczywistości wykonuje swoje zadanie. Właśnie w tym miejscu do gry wchodzą diagramy interakcji, a w szczególności diagramy sekwencji.

Diagramy sekwencji stanowią ważny element grupy znanej pod nazwą diagramów interakcji. Diagramy interakcji (ang. interaction diagramsprzyp. tłum.) modelują ważne interakcje zachodzące ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.