Co zawiera język modelowania?

Język modelowania może składać się z pseudokodu, kodu rzeczywistego, obrazków, diagramów oraz długich fragmentów opisów. W rzeczywistości może składać się z wszystkiego, co pomaga w opisie systemu. Elementy tworzące język modelowania nazywane są notacją (ang. notationprzyp. tłum.). Na Rysunek 1-1 przedstawiony jest przykład fragmentu notacji UML.

Przykład deklaracji klasy w notacji języka UML

Rysunek 1-1. Przykład deklaracji klasy w notacji języka UML

Podpowiedź

W książce umieszczone są odwołania do metamodelu języka UML oraz profili. Bardziej szczegółowy opis zawartości metamodelu UML oraz powodów, dla których jest on przydatny, umieszczony jest w Dodatek B ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.