O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Czym jest klasa?

Podobnie jak w przypadku każdego nowego zagadnienia, podczas pierwszego omawiania klas przydatne będzie rozpoczęcie od analogii. Analogią, której tutaj użyjemy, będzie przykład gitary. Moją ulubioną gitarą jest ta z podpisem Briana Maya (ang. Brian May Signature, w skrócie BMS) wyprodukowana przez firmę Burns. Została ona przedstawiona na Rysunek 4-2.

Gitara z Rysunek 4-2 jest przykładem obiektu. Ma ona pewnego rodzaju indywidualność: jest jedyną gitarą, jaką posiadam. Nie twierdzę jednak, że firma Burns wyprodukowała tylko jeden egzemplarz tego rodzaju gitary i że była ona zrobiona jedynie dla mnie. Nie jestem aż tak dobrym gitarzystą! Firma Burns produkuje setki gitar tego typu lub mówiąc inaczej, tej klasy.

Rysunek 4-2. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required