Ożywianie przypadku użycia za pomocą diagramu sekwencji

Nadszedł czas, aby bliżej przyjrzeć się sekwencji. Przyjrzyjmy się szczególnie diagramowi sekwencji, który będzie modelował interakcje wymagane w przypadku użycia Utwórz nowe zwykłe konto pamiętnika.

Rysunek 7-13 powinien wyglądać znajomo. Stanowi on jedynie krótkie przypomnienie tego, jak powinien wyglądać przypadek użycia o nazwie Utwórz nowe zwykłe konto pamiętnika (Rozdział 2.).

Krótko przypominając: przypadek użycia o nazwie Utwórz nowe zwykłe konto pamiętnika jest specjalnym rodzajem przypadku użycia o nazwie Utwórz nowe konto pamiętnika. Obejmuje on również wszystkie czynności wykonywane przez Sprawdź tożsamość i może opcjonalnie wykonywać czynności przewidziane przez przypadek użycia ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.