O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ożywianie przypadku użycia za pomocą diagramu sekwencji

Nadszedł czas, aby bliżej przyjrzeć się sekwencji. Przyjrzyjmy się szczególnie diagramowi sekwencji, który będzie modelował interakcje wymagane w przypadku użycia Utwórz nowe zwykłe konto pamiętnika.

Rysunek 7-13 powinien wyglądać znajomo. Stanowi on jedynie krótkie przypomnienie tego, jak powinien wyglądać przypadek użycia o nazwie Utwórz nowe zwykłe konto pamiętnika (Rozdział 2.).

Krótko przypominając: przypadek użycia o nazwie Utwórz nowe zwykłe konto pamiętnika jest specjalnym rodzajem przypadku użycia o nazwie Utwórz nowe konto pamiętnika. Obejmuje on również wszystkie czynności wykonywane przez Sprawdź tożsamość i może opcjonalnie wykonywać czynności przewidziane przez przypadek użycia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required