Jak dużo klientów i jak szybko?

Facebook, YouTube, Skype, MySpace i Flickr pokazują, że firma Web 2.0 i jej finansowa wycena zależy od ilości użytkowników i od tego, jak szybko ci użytkownicy przychodzą, przystosowują się i wprowadzają swoje pozytywne efekty sieciowe do nowych serwisów online. W sieciach społecznych i platformach ogłoszeniowych ci użytkownicy mogą być spieniężeni natychmiast przy użyciu reklam i sponsoringu na rynkach n-stronnych. Kliknięcia, średni przychód na użytkownika (ARPU — average revenue per user), zyskowność pojedynczego klienta i zwrot z inwestycji w reklamy mogą być śledzone za pomocą narzędzi typu web analytics z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę.

Krzywa przyswajania Rogersa

W analizie marketingu high-tech ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.