LinkedIn: wizytownik online

Dla dużej grupy ludzi LinkedIn definiuje networking biznesowy. Jego mechanizm zarządzania kontaktami umożliwia ludziom łatwe kontaktowanie się z innymi, udostępniając samoaktualizującą się listę, która pomaga im w odnajdywaniu potrzebnych kontaktów. Jak widać na Rysunek 3-7, LinkedIn przypomina nawet trochę klasyczną książkę adresową.

Nawet ta prosta książka adresowa daje jednak możliwości elektronicznego zarządzania kontaktami. Zauważ ikony w prawej kolumnie, na lewo od reklam. Książka adresowa pokazuje użytkownikom, jak wiele kontaktów mają ich kontakty, umożliwiając zorientowanie się jednym rzutem oka, jak dużą siecią dysponują ich znajomi. Kliknięcie tej ikony pokazuje kontakty tej osoby, ułatwiając użytkownikowi ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.