Od rozpowszechniania treści online do rozpowszechniania kompetencji

Każdy, kto prenumeruje lokalną gazetę z powodu Dilberta lub Doonesbury, widział efekt rozpowszechniania w działaniu. Scott Adams i Gary Trudeau, twórcy tych historyjek, są autorami lub oryginalnymi twórcami treści. Rozpowszechniający zbiera i opakowuje oryginalną zawartość, w tym przypadku paski z komiksami, i sprzedaje je do publikacji. Tysiące lokalnych gazet dostarczają kreskówkę do spragnionych czytelników razem z najnowszymi wiadomościami, zdjęciami i reklamami. Wybierają one, które kreskówki zostaną zamieszczone w ich gazecie, z oferowanego zestawu.

Rozpowszechnianie treści jest popularne w świecie rozrywki dla programów TV, kreskówek i artykułów, ale jest nietypowe w innych ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.