Wnioski

Poznanie sieci społecznych online pokazuje nam trzy ważne rzeczy:

  • Ważność sieci społecznych i efektów sieciowych dla powiększania skali Twojego biznesu.

  • Wartość, jaką użytkownicy mogą wytworzyć, udostępniając nawet podstawowe informacje większej grupie.

  • Niezwykłe przyspieszenie, jakie powstaje przy przeniesieniu tego rodzaju zadań do sieci web.

To wszystko oczywiście odnosi się do typowo społecznościowych aplikacji omówionych w tym rozdziale, ale również do innych projektów, które nie muszą być uznawane za typowo społecznościowe.

Wędrówka przez sieci społeczne

Sieci społeczne były zawsze częścią sprzedaży i marketingu. Gdy próbujesz sprzedać produkt, chcesz znaleźć najbardziej wpływowe osoby. Przyspieszenie wprowadzane przez sieci ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.