Cele pracy

W jaki sposób definiuje pan sukces w swojej pracy?

Tom: Przez wiele lat, z powodu naszej pracy, dlatego że byliśmy tacy otwarci, dlatego że daliśmy studentom nieograniczony dostęp do projektu — college Dartmouth był jednym z ośrodków komputerowych o najlepszej na świecie reputacji. Odwiedzały nas osoby z Rosji, Japonii i innych miejsc, tylko po to, by zobaczyć, jak pracujemy. Było to jeszcze w czasach, kiedy komputery osobiste nie były powszechne. Nie każdy miał komputer osobisty. Dziś już nikogo by to nie dziwiło, ale w tamtych czasach bardzo interesujące było to, że pozwalaliśmy studentom, wszystkim studentom, na korzystanie z komputerów wtedy, kiedy chcieli, i bez konieczności uzyskania zgody. W tamtych czasach to była nowość. ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.