Czynnik ludzki

Skąd wiadomo, że dana osoba sprawdzi się w roli architekta projektu wytwarzania oprogramowania?

Ivar: Spróbuję wyrazić się jak najjaśniej. Myślę, że architektura jest bardzo ważna, ale ja jestem bardzo ostrożny w nadawaniu określonym osobom etykiety architektów. Postępuję tak z wielu powodów. Wielokrotnie miałem do czynienia z firmami, które wysyłały do innych instytucji zespół architektów i zlecały im pracę nad projektami. Takie działanie mogłoby się sprawdzić, gdyby pracowali oni wewnątrz określonego projektu. Zwykle jednak takie firmy, jak duże banki, mają grupę architektów korporacyjnych, którzy sami tworzą projekt architektury.

Po stworzeniu architektury przekazują ją programistom. Programiści wtedy mówią sami do siebie: ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.