Decyzje projektowe

Dlaczego zdecydował się pan rozszerzyć istniejący język, zamiast stworzyć nowy?

Bjarne Stroustrup: Kiedy zaczynałem — w 1979 roku — moim celem była pomoc programistom w budowaniu systemów. W dalszym ciągu przyświeca mi taki cel. Aby język programowania stanowił prawdziwą pomoc w rozwiązywaniu problemów, a nie był tylko akademickim ćwiczeniem, musi być kompletny w zakresie narzędzi do tworzenia aplikacji. A zatem potrzebny jest prosty język do rozwiązywania problemów. Problemy, które starałem się rozwiązać, dotyczyły projektowania systemów operacyjnych, obsługi sieci i symulacji. Ja i moi koledzy potrzebowaliśmy języka, za pomocą którego można by prezentować organizację programu, tak jak to można robić w języku Simula (potrzebne ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.