Dobry programista

W jaki sposób rozpoznaje pan dobrego programistę?

Guido: Rozpoznanie dobrego programisty wymaga czasu. Na przykład bardzo trudno odróżnić dobrego programistę od złego podczas jednogodzinnej rozmowy kwalifikacyjnej. Kiedy jednak pracuje się z kimś i rozwiązuje różne problemy, zwykle staje się jasne, którzy programiści są dobrzy. Nie potrafię podać konkretnych kryteriów — ogólnie rzecz biorąc, dobrzy programiści wykazują kreatywność, szybko się uczą, błyskawicznie tworzą działający kod i nie muszą wprowadzać wielu zmian, zanim stanie się on gotowy do opublikowania. Warto zwrócić uwagę, że różne osoby mogą wykazywać talent w różnych aspektach programowania. Są specjaliści od algorytmów i struktur danych, integracji na wielką skalę, ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.