Formalizm i ewolucja

Jaką wartość dostrzegają panowie w definiowaniu formalnej semantyki dla języka?

Simon: Semantyka formalna poświadcza wszystko to, co zrobiliśmy w Haskellu. Na przykład w większości moich artykułów jest trochę podstaw formalnych. Wyjaśniają one, o co chodzi w artykule. Nawet dla tak imperatywnego zagadnienia jak pamięć transakcyjna w artykule znajduje się formalny opis semantyki transakcji.

Semantyka formalna to fantastyczny sposób na zrozumienie idei. Pozwala zrozumieć pewne detale, natomiast inne kłopotliwe szczegóły mogą pozostać otwarte. Jednak w realnym języku, w którym wszystko odgrywa istotną rolę, sformalizowanie wszystkiego jest dość kłopotliwe. Chylę czoła przed definicją standardu języka ML. Uważam ją za wyczyn. ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.