Klasyka

Wiem, że wiele rozwiązań projektowych w Perlu wywodzi się z języka APL. Niektórzy twierdzą, że nieczytelność Perla w pewnym stopniu wywodzi się z języka APL. Nie wiem, czy to jest komplement, czy nie?

Adin: Proszę pozwolić mi, że dam przykład takiego rodzaju komplementu. W projektowaniu i używaniu języków programowania, w szczególności przez takie firmy jak IBM, kiedy w grę wchodzą cele biznesowe, jest bardzo dużo polityki. W pewnych okresach starano się inicjować konkurencyjne eksperymenty, aby zobaczyć, czy język APL sprawdzi się lepiej niż na przykład język PL1 lub FORTRAN. Wyniki były zawsze przesadzone, ponieważ ocen dokonywali ludzie z drugiej strony. Był jednak pewien komentarz, który zawsze będę pamiętał: ktoś powiedział, że ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.