Papier i ołówek

Czytałem artykuł napisany przez pana wspólnie z Kenem Iversonem, zatytułowany „The Design of APL”. Napisano w nim, że przez pierwsze siedem lub osiem lat język był tworzony całkowicie bez udziału komputerów! Dzięki temu można zmieniać aspekty projektowe, nie przejmując się problemami zgodności. Jaki był wpływ pierwszych implementacji na ewolucję języka?

Adin Falkoff: Zgadza się, w pierwszych latach ewolucji języka APL, kiedy jego jedyną nazwą była „notacja Iversona”, język był stosowany głównie do obliczeń matematycznych wykonywanych na papierze, do analizy systemów cyfrowych oraz w edukacji. W tamtym czasie programowanie uważaliśmy za dział matematyki związany z odkryciem i projektowaniem algorytmów. Symboliczna forma notacji ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.