Programowanie obiektowe i współbieżność

Przeciętna złożoność i rozmiary (licząc w wierszach kodu) oprogramowania wydają się rozrastać z roku na rok. Czy techniki programowania obiektowego dobrze komponują się w tej rzeczywistości, czy też tylko bardziej wszystko komplikują? Mam wrażenie, że dążenie do tworzenia obiektów wielokrotnego użytku komplikuje wiele rzeczy, a poza tym podwaja pracochłonność. Po pierwsze, trzeba zaprojektować narzędzie dające się wielokrotnie wykorzystać. Później, kiedy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian, trzeba będzie napisać coś, co dokładnie wypełni lukę pozostawioną przez poprzednią wersję, a to oznacza ograniczenia dla rozwiązania.

Bjarne: To dobry opis poważnego problemu. OO to zbiór technik gwarantujących duże ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.