Projekt języka

Jakie jest powiązanie pomiędzy projektem języka a projektem oprogramowania napisanego w tym języku?

Grady: Pytanie, które pan zadał, jest stare, chociaż przyjmuje nową postać: lingwiści i specjaliści z dziedziny nauk poznawczych stawiali to pytanie od dziesięcioleci. Powstało na ten temat wiele kontrowersji, które podsumowuje hipoteza Sapira-Whorfa. W podobny sposób Edward Tufte wskazuje, że właściwa prezentacja problemu może wpłynąć na obniżenie jego złożoności. Dzięki temu powstaje możliwość skutecznego wnioskowania na temat złożonych informacji w sposób abstrakcyjny.

Mówiąc dokładniej, hipoteza Sapira-Whorfa (od nazwisk lingwistów Edwarda Sapira i Benjamina Whorfa) postuluje istnienie związku pomiędzy używanym językiem a sposobem ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.