Projektowanie języka

Czy gdyby nie istniała Java, to pańskim językiem byłby język Scala?

James: Myślę, że tak.

Co pan sądzi o wszystkich tych nowych językach, które nie są tylko projektami badawczymi, ale poważnymi próbami skonstruowania rozbudowanego języka na bazie maszyny JVM?

James: Myślę, że to ciekawe projekty.

Czy nie boi się pan, że przejmą pańskie najlepsze pomysły i wyprzedzą Javę pod względem technologicznym?

James: Nie, wszystkie najważniejsze fragmenty Javy są zaszyte w maszynie wirtualnej. Dzięki temu jest możliwa interoperacyjność. W pewnym sensie Java oraz składnia ASCII zostały tak zaprojektowane, aby kod Javy był zrozumiały dla osób programujących w C i C++. Spełniło to swoją rolę bardzo dobrze. Większości programistów C ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.