Przygotuj się na zmiany

Ma pan tytuł licencjata fizyki nadany przez MIT, magistra astronomii z Caltech i doktora informatyki z MIT. Jaki wpływ ma pańskie wykształcenie uniwersyteckie na sposób, w jaki myśli pan o projektowaniu oprogramowania?

James Rumbaugh: Myślę, że moje wykształcenie z wielu dziedzin daje mi nowe spojrzenie oraz efekt synergii niemożliwy do uzyskania w przypadku posiadania standardowego przygotowania informatycznego. W fizyce pojęcie symetrii ma podstawowe znaczenie. Można powiedzieć, że stanowi sedno współczesnej fizyki. Próbowałem zastosować to pojęcie do modelowania. Na przykład asocjacje gwarantują bardziej symetryczny pogląd na sytuację w porównaniu z tradycyjnym pojęciem wskaźników wykorzystywanym w większości języków ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.