Przyszłość informatyki

Co pan uważa za największe problemy w informatyce?

Anders: Jeśli spojrzymy na to z góry, zauważymy, że w ewolucji języków zawsze dążono do ciągłego podnoszenia poziomu abstrakcji. Wystarczy przypomnieć sobie tablice programowe (ang. plugboard), kod maszynowy, następnie symboliczny język asemblera, dalej C i C++ oraz zarządzane środowiska wykonawcze — widać, że za każdym razem podnosiliśmy poziom abstrakcji. Głównym wyzwaniem jest wyszukanie następnego poziomu abstrakcji.

Obecnie w informatyce jest kilka głównych wyzwań. O jednym — współbieżności — mówiliśmy już wcześniej: celem jest stworzenie użytecznych modeli programowania współbieżnego, które będą mogły być zrozumiane przez szerokie rzesze programistów, a nie tylko ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.