Pythonowy styl

Jaka jest różnica pomiędzy tworzeniem języka programowania a pracą nad zwykłym projektem programowym?

Guido van Rossum: W większym stopniu niż w przypadku innych projektów tworzenia oprogramowania najważniejszymi użytkownikami są sami programiści. W związku z tym projekt języka obejmuje wysoki poziom treści meta. W drzewie zależności projektów oprogramowania języki programowania znajdują się na samym dole — wszystko pozostałe zależy od jednego bądź kilku języków. Z tego powodu również trudno modyfikuje się języki — niekompatybilna zmiana wpływa na tak wiele zależności, że zwykle jest po prostu niemożliwa do wykonania. Mówiąc inaczej, wszystkie pomyłki po wydaniu kamienieją. Przykładem może być tu C++, który jest obłożony wymaganiami ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.