Rozwój języka

W jaki sposób rozpoznaje pan prostotę?

Anders: Istnieje prawdziwa prostota oraz coś, co ja nazywam prostotą pozorną. Z nią spotykam się bardzo często. Mamy z nią do czynienia w przypadku, gdy ktoś zrobi coś bardzo złożonego, a następnie stwierdzi: „Nikt nigdy nie będzie w stanie z tego skorzystać. To o wiele za bardzo skomplikowane, ale drzemią w tym olbrzymie możliwości. Spróbujmy utworzyć na bazie tego prosty system. Spróbujmy opakować to prostym interfejsem”.

Wówczas, gdy trzeba zrobić coś, do czego system nie był przeznaczony, następuje kompletna klapa. Napotykamy wielką złożoność, ponieważ to, na co patrzyliśmy, było tylko cienką woalką nad czymś, co jest bardzo złożone. Nie wiem, czy wyrażę się dość jasno, ale o prostocie ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.